Personvernserklæring 

For Ja til frittbehandlingsvalg er det viktig at du kjenner deg trygg når du er i kontakt med oss. Vi følger norske lover for personvern og EUs personvern­forordning (GDPR) – noe som betyr at vi respekterer din integritet og din rett til å ha kontroll over dine person­opplysninger.
PERSONVERNERKLÆRING FOR JA TIL FRITT BEHANDLINGSVALG!

Om erklæringen
For Ja til frittbehandlingsvalg er det viktig at du kjenner deg trygg når du er i kontakt med oss. Vi følger norske lover for personvern og EUs personvern­forordning (GDPR) – noe som betyr at vi respekterer din integritet og din rett til å ha kontroll over dine person­opplysninger.

Våre veiledende prinsipper er enkle; vi er åpne om hvilke opplysninger vi har om deg og hvorfor, og vi beskytter dine opplysninger på best mulig måte.

Personvernerklæringen beskriver Ja til fritt behandlingsvalg! sin håndtering av person­opplysninger i detalj og angir kontaktperson i organisasjonen for spørsmål relatert til personvern. Ja til frittbehandlingsvalg! er behandlings­ansvarlig på den måten det beskrives i dette dokumentet, og vi er ansvarlig for at behandlingen skjer i tråd med gjeldende regelverk.

Erklæringen gjelder for deg som er i kontakt med oss som signatar, tillitsvalgt, aktivist, eller er interessert eller engasjert i vår virksomhet av andre grunner.

1. BEHANDLINGS­ANSVARLIG
Ja til fritt behandlingsvalg! sitt styre er behandlings­ansvarlig for organisasjonens behandling av person­opplysninger.

2. INNHENTING AV PERSON­OPPLYSNINGER
Ja til fritt behandlingsvalg innhenter og lagrer person­opplysninger om deg:


Når du fyller inn et skjema som ber om person­opplysninger på våre nettsider
Når du skriver under på kampanjen
Når organisasjonen din knytter seg til foreningen
Når du kontakter oss via epost, telefon, nettside eller sosiale medier
Ved besøk på våre nettsider, forut­satt at du har godkjent våre cookies (les mer om cookies i punkt 7).

Ja til frittbehandlingsvalg! samler i all hovedsak inn person­opplysninger direkte fra deg. Vi henter ikke inn mer informasjon enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med innhentingen av person­opplysninger. Se punkt 3 for detaljert informasjon om hvilke person­opplysninger vi lagrer om de ulike støttespillerne våre.


3. HVILKE PERSON­OPPLYSNINGER VI LAGRER OG HVOR LENGE VI LAGRER DEM
Ja til frittbehandlingsvalg innhenter og lagrer ikke flere opplysninger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Du har rett til innsyn i de opplysninger Ja til ! har registrert om deg og kan be om at opplysninger oppdateres, arkiveres eller slettes. Ja til fritt behandlingsvalg har etablert rutiner for å slette og arkivere person­opplysninger. Se punkt 3.1 for hvilke opplysninger vi lagrer og hvor lenge vi lagrer informasjonen.

3.1. Under­skrifts­kampanje.

Når du signerer en under­skrifts­kampanje, lagrer vi navn, e-postadresse, informasjon om kampanjen og telefonnummer. Med mindre du har samtykket til videre informasjon slettes opplysningene hos Ja til fritt behandlingsvalg når kampanjen er ferdig og signaturene er overlevert til myndighetene eller andre aktører som det kommer frem av i underskriftskampanjen.

4. FORMÅL MED BEHANDLINGEN
Ja til fritt behandlingsvalg! behandler person­opplysninger for de formål som oppgis i denne erklæringen. Formål oppgis også ved innsamling av opplysninger.

Vi samler inn informasjon om våre støtte­spillere for å kunne;

Bekrefte din identitet i forbindelse med underskriftskampanjen

Vi benytter også personopplysninger for markedsføring og formidling av informasjon om Redd Barna.

Vi behandler også personopplysninger for å kunne drive vår virksomhet, det innebærer blant annet at vi behandler dine personopplysninger når du er i kontakt med oss av ulike grunner. Eksempler på administrasjon som innebærer behandling av person­opplysninger er:

Når du henvender deg til oss på e-post håndterer vi person­opplysninger for å kunne holde kontakt med deg og svare på din henvendelse.
Om du er i kontakt med oss i forbindelse med yrkesrolle eller lignende kan dine person­opplysninger lagres i referater, på fakturaer og lignende.
I vår økonomiske administrasjon og oppfølging forekommer person­opplysninger på fakturaer/ kreditnota og utleggs­refusjon.

5. GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN
Vi behandler i all hovedsak person­opplysninger om deg for å ivareta vår forpliktelse og avtale med deg som signatar på underskriftskampanjen.

Noen av opplysningene om deg kan også oppbevares på grunn av krav i norsk lov. Eksempel på dette er å innfri våre plikter i henhold til bokføringsloven.

Behandling av personopplysninger skjer i tråd med gjeldende regelverk og innebærer at opplysninger om deg ikke lagres lengre enn nødvendig og med hensyn til formålet med behandlingen. Vi har interne rutiner for å sikre dette, se punkt 3 som beskriver hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg.

6. WEBANALYSE, INFORMASJONS­KAPSLER/COOKIES OG LAGRING
Vi bruker informasjons­kapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg best mulig bruker­opplevelse og service. I henhold til lov om elektronisk kommunikasjon informerer vi våre besøkende om bruk av informasjons­kapsler (cookies). Les mer om vår bruk av informasjons­kapsler på nettsidene våre

Ja til fritt behandlingsvalg bruker også analyse­verktøyet Google Analytics for å se på bruker­mønsteret på nettsidene våre for å bedre forstå brukermønsteret til våre besøkende og gi deg et best mulig innhold. Informasjonen som samles inn via Google Analytics lagres på Googles servere og er underlagt Googles retnings­linjer for personvern.

Ja til fritt behandlingsvalg! benytter også Facebook-pixler for å analysere hvorvidt innholdet vi legger ut på Facebook er av interesse og for å se om kommunikasjonen vår oppnår ønsket effekt. Du kan lese mer om hvordan Facebook behandler personopplysninger og hvilke opplysninger de deler videre med oss og på hvilken måte her.


7. UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJE­PARTER
Personopplysninger deles kun med andre selskaper eller underleverandører som utfører oppgaver på vegne av Ja til fritt behandlingsvalg! og i forbindelse med levering av våre tjenester. Alle våre under­leverandører er underlagt data­behandler­avtale med Ja til fritt behandlingsvalg. Det er Ja til fritt behandlingsvalg! som har data­behandler­ansvar for all data som innhentes.

I noen sammenhenger deler vi, overfører eller på annen måte utleverer person­opplysninger til andre fordi vi er rettslig forpliktet til det, slik som når vi utleverer nødvendig informasjon til Brønnøysund­registeret og skatteetaten.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtale med deg utleveres nødvendige opplysninger til våre sam­arbeids­partnere og under­leverandører. Når vi behandler en faktura lagres betalings­informasjon i vårt fakturerings­system. Disse systemene driftes av andre selskaper og informasjon lagres derfor også hos dem i tråd med vår data­behandler­avtale.

8. RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Du kan også klage til Datatilsynet på behandling som er i strid med reglene.

9. PERSONVERN­OMBUD
Ja til fritt behandlingsvalg! har oppnevnt et person­vern­ombud, stillingen er lagt til general­sekretærens stab. Person­vern­ombudet påser at person­opplysningslovens regler om behandling av person­opplysninger blir fulgt. Person­vern­ombudet nås på kontak­tinformasjonen som gis i punkt 11 i denne erklæringen.

10. INFORMASJONS­SIKKERHET
Ja til frittbehandlingsvalg har etablert og doku­mentert rutiner og tiltak som skal sikre dine person­opplysninger, integriteten av opplysningene, tilgjengeligheten og konfidensialiteten av dem.

Vi sikrer dine person­opplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangs­kontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av opplysninger.


11. KONTAKT­INFORMASJON
Dersom du har henvendelser som gjelder personopplysninger og personvern når du oss slik:

E-post: ja@jatilfrittbehandlingsvalg.no

Telefon: (+47) 908 31 500


Bli med i kampen for fritt behandlingsvalg!

Vi er en gjeng engasjerte medarbeidere som jobber for klinikker over hele landet som tilbyr behandling gjennom fritt behandlingsvalg.
FACEBOOKINSTAGRAM
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram