Situasjonen i dag.

Kort om bakgrunnen for kampanjen Ja til Fritt behandlingsvalg!
Regjeringspartiene varslet i Hurdalsplattformen at de vil avvikle ordningen Fritt behandlingsvalg. Dette har de fulgt opp, og våren 2022 la Helse- og omsorgsdepartementet frem et forslag om at ordningen skal avvikles den 1. januar 2023.Dette vil gå utover mange pasienter. Både nåværende og fremtidige. Forslaget slik det foreligger vil fjerne muligheten for vanlige folk til å få tilgang på omlag 500 behandlingsplasser ved 34 ulike institusjoner. Det vil dessuten gjøre at mange tusen personer med hjerte- og karsykdommer får vesentlig lengre helsekøer enn i dag.
I perioden som har gått så langt har det kommet en rekke påstander om dagens, og fremtidens, situasjon for pasientgruppene. Derfor har vi valgt å imøtegå en rekke av disse på denne siden: