Regjeringen legger ned 500 døgnplasser i rus og psykiatri.

Regjeringen ønsker å avvikle ordningen fritt behandlingsvalg (FBV). Dette betyr at 500 plasser innenfor rus og psykiatri vil forsvinne. Vi ønsker med denne siden å sende en tydelig beskjed om at forslaget må trekkes.

Fritt behandlingsvalg gir kortere ventetider

Riksrevisjonen avdekket i 2021 at helseforetakene sliter med å overholde egne mål for ventetid for psykiatrisk behandling. Samtidig ønsker helse- og omsorgsdepartementet å legge ned behandlingsplasser for denne pasientgruppen. Dette vil gi lengre ventetid.

Fritt behandlingsvalg gir tilgang på flere psykologer 

Mye byråkrati gjør at psykologer går fra det offentlige til å starte egen privat praksis. Gjennom ordningen Fritt behandlingsvalg har mange pasienter som ikke har råd til å betale for privat behandling fått hjelp når kapasiteten i det offentlige ikke strekker til.

Fritt behandlingsvalg gir 500 plasser som vi trenger

Unicare har lagt ned 29 plasser i Bergen og Staten har selv lagt ned over 2000 døgnbehandlingsplasser innen rus og psykiatri de siste 20 årene. Fritt behandlingsvalg har bidratt til å snu trenden ved å tilby 500 nye plasser.

Fritt behandlingsvalg er kostnadseffektivt 

Pasienter som mottar tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) koster ca 1/3 av målt mot kostnadene i offentlige institusjoner. Innenfor psykiatrien er kostnadene ca halvparten målt mot kostnaden i offentlige institusjoner.

DEL PÅ SOSIALE MEDIER!

DEL PÅ SOSIALE MEDIER!

Bli med i kampen for fritt behandlingsvalg!

Vi er en gjeng engasjerte medarbeidere som jobber for klinikker over hele landet som tilbyr behandling gjennom fritt behandlingsvalg.
FACEBOOKINSTAGRAM
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram